فهرست محصولات و خدمات بیمه نامه حوادث انفرادی
  • بیمه نامه حوادث انفرادی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۶

    بیمه نامه حوادث انفرادی

    شرکت بیمه سامان، با توجه به فعالیت های روزانه و مشاغل افراد، بیمه های گوناگونی را جهت رفع نگرانی از وقوع حادثه در لحظه های زندگی ارائه کرده است. همه ما در زندگی عضو گروههای مختلفی همچون دانش آموزان، دانشجویان، ورزشکاران، کارگران، کارمندان و ... هستیم. بیمه های حوادث با در نظر گرفتن ریسک حادثه در هر گروه، قابل ارائه به اشخاص گوناگون میباشد.