فهرست محصولات و خدمات بیمه بازنشستگی تکمیلی
  • بیمه بازنشستگی تکمیلی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۳۴

    بیمه بازنشستگی تکمیلی

    بازنشستگی، کم درآمدترین بخش زندگی است که می‌تواند تا یک سوم دوره زندگی ما به طول بیانجامد. بیشترکارمندان، تمایل دارند که با توجه به سهم خود در موفقیتهای سازمان، در زمان بازنشستگی نیز از مزایای مختلفی برخوردار باشند.تازه‌ترین شیوه برنامه‌ریزی مالی برای آینده کارمندان که در کشورمان ارایه شده است، بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان است. طرح بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان نگرانی ناشی