فهرست محصولات و خدمات بیمه نامه عمر زمانی
  • بیمه نامه عمر زمانی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۴۰

    بیمه نامه عمر زمانی

    بیمه‌نامه‌ عمر زمانی،به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه بیمه‌نامه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود.