فهرست محصولات و خدمات بیمه مسئولیت مدنی
  • بیمه مسئولیت مدنی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۴۵

    بیمه مسئولیت مدنی

    خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.