فهرست محصولات و خدمات بیمه مسئولیت کارفرما
  • بیمه مسئولیت کارفرما
    پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴

    بیمه مسئولیت کارفرما

    بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.