فهرست محصولات و خدمات بیمه تمام خطر پیمانکاران
  • بیمه تمام خطر پیمانکاران
    چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۷

    بیمه تمام خطر پیمانکاران

    بیمه تمام خطر پیمانکاران اصولاً برای یک پروژه احداث که اجرای آن بموجب قراردادی بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است صادر می‌شود و آن را از زمان شروع کار تا پایان تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران را می‌توان برای کلیه پروژه های راه‌سازی و ساختمانی بررسی و صادر نمود.