فهرست محصولات و خدمات بیمه شکست ماشین‌آلات
  • بیمه شکست ماشین‌آلات (M.B)
    چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۲۲

    بیمه شکست ماشین‌آلات (M.B)

    در این بیمه انواع دستگاه ها ، تجهیزات مکانیکی ، ادوات ، ماشین آلات ، و تاسیساتی که نصب شده ودر حال بهره برداری می باشند را می توان تحت پوشش قرار می گیرند.