فهرست محصولات و خدمات بیمه باربری
 • بیمه باربری ترانزیت
  پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۲

  بیمه باربری ترانزیت

  در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد. هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته گردیده و گمرک میبایست تضمین دریافتی را تسویه نماید.

 • بیمه های باربری واردات - صادرات
  پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۳۵

  بیمه های باربری واردات - صادرات

  این نوع بیمه نامه ها، شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می شوند. در حمل بین المللی بیمه نامه براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و مورد تایید بیمه گران و مراجع حقوقی اکثر کشورها می باشد. بیمه سامان، بیمه نامه حقل و نقل بین المللی را با هریک از شرایط C،B،A صادر می‌نماید.

 • بیمه باربری داخلی
  پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۳۲

  بیمه باربری داخلی

  در بیمه های باربری داخلی، مبدأ و مقصد در داخل کشور ایران می باشد.