فهرست محصولات و خدمات بیمه باربری ترانزیت
  • بیمه باربری ترانزیت
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۲

    بیمه باربری ترانزیت

    در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد. هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته گردیده و گمرک میبایست تضمین دریافتی را تسویه نماید.