فهرست فایل های آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf نمودار ساختار سازمانی شرکت بیمه سامان ۱۱۶.۷۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی ۱۳۲.۹۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار ۲۵.۵۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه ۱۰۷.۶۱ کیلوبایت دریافت فایل
pdf انتشار اطلاعات اکچوئری شرکت بیمه سامان ۳۲۵.۰۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی شرکت بیمه سامان ۲۰۴.۴۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعات تفکیکی پرسنل ۳۷۸.۳۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد شرکت در طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی ۱۱۵.۷۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آخرین ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد ۲.۸۵ مگابایت دریافت فایل
pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت ۹۴۲.۰۷ کیلوبایت دریافت فایل