فهرست فایل های آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf تعداد کارکنان شرکت بیمه سامان ۳۳.۹۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برنامه زمان‌بندی پرداخت سود به سهامداران ۲۶۰.۶۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی ۴۶.۹۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf حق بیمه اتکایی واگذاری ۷۲.۹۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد بیمه‌گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه‌ای ۱۰۴.۶۷ کیلوبایت دریافت فایل