همکاری با سامان
  • کارشناس تحلیل داده در تهران
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۶

    کارشناس تحلیل داده در تهران

    توانایی کار با پایگاه داده ها، طراحی و گزاراشات متنوع طراحی و پیاده سازی انبار داده ها ( Data warehouse ) شناسایی و ارزیابی منابع داده ای در صنعت بیمه و مدلسازی منطقی و ...

    طبقه بندی شغلی : کارشناس BI