فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس فروش
  • کارشناس فروش
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۵۱

    کارشناس فروش

    پاسخگویی به درخواست های مشتریان و نمایندگان در حوزه فروش شناسایی و توسعه فرصت های جدید فروش ایجاد و حفظ روابط موثر با مشتریان

    طبقه بندی شغلی : کارشناس فروش