فهرست فایل های راه‌اندازی یک شرکت خطر پذیر موفق در حوزه بیمه
عنوان حجم فایل دریافت فایل
jpg چارت چابکی (Agility) ۱۱۰.۷۵ کیلوبایت دریافت فایل
jpg جلد ۲۱۹.۸۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf راه‌اندازی یک شرکت خطر پذیر موفق در حوزه بیمه ۱.۲۲ مگابایت دریافت فایل