فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه سامان بهمن ماه 1400 ۶.۷۵ مگابایت دریافت فایل
pdf تخفیف ویژه بیمه آنش سوزی به مناسبت روز بیمه ۵۳.۳۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش هیات مدیره به مجمع 1400 ۷.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf بروشور بیمه نامه عمر متصل به واحد ۶۶۸.۰۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعیه توزیع اوراق جدید گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهم ۲۶۵.۹۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۵۶.۸۵ کیلوبایت دریافت فایل
jpg پوستر سمت راست ۹۳.۶۳ کیلوبایت دریافت فایل
jpg پوستر سمتا چپ ۸۲.۷۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند 1398 ۱۳.۴۱ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و اشخاص وابسته ۶.۳۱ مگابایت دریافت فایل
پربازدیدترین فایل ها