اطلاعات تماس

آدرس : تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره 433
کد پستی : ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن : ۸۹۴۳-۰۲۱
فکس : ۸۸۷۰۰۲۰۴
پست الکترونیک :
ساعات کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی۱۶:۳۰
روزهای پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
تماس با ساختمان مرکزی شماره 2

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه بیستم شماره ۴

تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی شماره 3

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه نهم شماره ۲۸

تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی شماره 4

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، نبش کوچه سیزدهم، شماره 123

تلفن : ۸۹۴۳

تماس با ساختمان مرکزی امور مشتریان

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه دوم، پلاک 9، طبقه 6

تلفن : ۸۹۴۳

ساعت کار ادارات مرکزی

روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی۱۶:۳۰

روزهای پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

ارسال پیام
لطفا ایمیل سایر گیرندگان(CC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید

لطفا ایمیل سایر گیرندگان پنهان(BCC) را با ; جدا نموده و وارد نمایید
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
حجم فایل می بایست حداکثر 10M باشد.
فایلهای مجاز doc;docx;pdf;zip;rar;jpg;jpeg;tiff;png;gif
فرستنده
پیگیری