ثبت اعلام خسارت کرونا

مشتری گرامی

به اطلاع می رساند دریافت مدارک به معنای بررسی اولیه می باشد و پرداخت یا عدم پرداخت پس از بررسی اصل مدارک ارسالی، به شما اعلام می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از دو شماره زیر تماس بگیرید: 09999351458 یا 021-8943 داخلی 3131 و 3136 اداره خسارت‌های بیمه عمر و حوادث

پیگیری