۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰۲:۰۳ ۱۱
نوع مرکز: شعبه
چچ

شعبه گرگان کد 490

نوع شخص:حقوقی جنسیت: -
استان:‏گلستان‏ شهر:گرگان
تاریخ شروع فعالیت:1391/12/16 تاریخ اتمام فعالیت: -
تاریخ و زمان ورود اطلاعات:1399/07/22 - 04:00:09
کد مرکز: 490
مسئول مرکز: شعبه گرگان
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: گرگان بلوار گلشهر نبش گلشهر 4 شرکت بیمه سامان شعبه گرگان
تلفن: 01732537841
نمابر: 01732537842
معرفی شعب و نمایندگی ها