۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۶:۰۷ ۱۱۸۱
نوع مرکز: نمایندگی
چچ

واحد فروش اینترنتی کد 1

نوع شخص:حقوقی جنسیت: -
استان:‏تهران‏ شهر:تهران
تاریخ شروع فعالیت:1389/01/01 تاریخ اتمام فعالیت: -
تاریخ و زمان ورود اطلاعات:1401/05/22 - 04:00:03
کد مرکز: 1
مسئول مرکز: واحد فروش اینترنتی
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: ثبت نشده
کد پستی: 1513813118
تلفن: 123
نمابر: 1111
معرفی شعب و نمایندگی ها