۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۶:۴۱ ۱۷۰۸
نوع مرکز: شعبه
چچ

شعبه ساری کد 470

نوع شخص:حقوقی جنسیت: -
استان:‏مازندران‏ شهر:ساری
تاریخ شروع فعالیت:1396/03/27 تاریخ اتمام فعالیت: -
تاریخ و زمان ورود اطلاعات:1401/05/24 - 04:00:02
کد مرکز: 470
مسئول مرکز: شعبه ساری
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: خیابان معلم-میدان معلم-نبش معلم نهم
تلفن: 01133267470
تلفن همراه: 09111513155
نمابر: 01133267450
پست الکترونیک: a.tavakolinia@saman.com
معرفی شعب و نمایندگی ها