فهرست طبقات بیمه هواپیما
آخرین محصولات و خدمات بیمه هواپیما
پربازدیدترین محصولات و خدمات بیمه هواپیما
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۰۸:۴۸ ۵۸۰۷
گروه: محصولات
چچ
بیمه هواپیما

بیمه هواپیما

در یک تعریف کلی کلمه "هواپیما" به مجموعه ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می نماید . هواپیماها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:بیمه سامان پوشش‌های مورد نیاز بیمه گزاران را در قبال ریسکهای مربوط به فعالیت های مالکیت ، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری و یا فروش آن هواپیما ارائه می نماید.

معرفی

رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی به شرح ذیل است:
1-سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی ، تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند.)
2-سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند.)

بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر(HULL
این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیه تولید کنندگان و مالکان ، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند . این بیمه پوشش های زیر را دربر می گیرد :

1-آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه

2-هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما

3-هزینه‌های امداد و نجات هواپیما

4-هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه

5-هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده

بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلی کوپتر

بیمه های فرانشیز بدنه به منظور بیمه کردن فرانشیز بیمه بدنه که در برخی موارد ارقام بسیار بالایی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند همچنین کلیه هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نیاز دارند. این بیمه پوشش هزینه مربوط به فرانشیز بیمه بدنه را دربر می گیرد .

بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر(Hull War)

بیمه های جنگ به منظور بیمه‌کردن خطرات ناشی از جنگ،اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه نامه بدنه استثنا گردیده اند در ارتباط با انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند. تولید کنندگان ،مالکان، بهره برداران و در اختیار دارندگان انواع هواپیما ها هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه بخشی از خسارات ناشی از عملیات جنگی و اقدامات تروریستی را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه خسارات کلی هواپیما و هلی کوپتر(Total Loss)

این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد.این پوشش صرفاً تامین کننده خسارت کلی (Total Loss) بوده وخسارات جزئی را شامل را نمی شود. جبران خسارت بدنه هواپیما مطابق شرایط بیمه نامه تنها در مواقعی که خسارت به صورت کلی (Total Loss) حادث می گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد. این بیمه تسویه حساب بدنه هواپیما در مواقعی که خسارت بصورت کلی حادث می‌گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد را دربر می گیرد.

بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)

بیمه نامه تجهیزات فرودگاهیبه منظور بیمه کردن ماشین آلات و تجهیزات فرودگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولید کنندگان، مالکان ،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان تجهیزات و ماشین آلات فرودگاهی به این بیمه نامه نیاز دارند.
بیمه تجهیزات فرودگاهی پوشش بیمه بدنه کلیه تجهیزات فرودگاهی و ماشین آلات فرودگاهی را در برابر حادثه دربر می گیرد

بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی(Spar Parts)

بیمه نامه تجهیزات فرودگاهیبه منظور بیمه کردن ماشین آلات و تجهیزات فرودگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولید کنندگان، مالکان ،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان تجهیزات و ماشین آلات فرودگاهی به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه پوششهای زیر را دربر می گیرد :

 • موتور هواپیما
 • قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)
 • دستگاه‌های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما
 • تجهیزات موجود در کار کارگاهها
 • دستگاه‌های لازم جهت جابجایی زمینی
 • دستگاه‌های کامپیوتری
 • سیستم‌های شبیه‌ساز
 • دستگاه‌های الکتریکی، مکانیکی حفاظتی در برابر آتش
 • اقلام تجاری و موادغذایی

بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد و تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را دربر می گیرد.

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین جبران خسارات وارد به بار همراه مسافران بر اساس کنوانسیونهای بین المللی را تحت پوشش در می آورد و خسارت وارد به بار همراه مسافرین در جریان حمل به داخل هواپیما، در طول پرواز و در جریان خارج نمودن از هواپیما تحت پوشش قرار می دهد. مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند بیمه فوق پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران را دربر می گیرد.

بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third Party Legal Liability)

بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث خسارات و صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشیا و یا اشخاص از هواپیما به طوری که بیمه گزار قانوناً ملزم به جبران خسارات مربوطه باشد را ارائه می دهد و مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،وسایل پرنده سبک و فوق سبک به بین بیمه نامه نیاز دارند . بیمه مذکور پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا را دربر می گیرد .

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما جبران خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد. در این پوشش بیمه گر خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد و مالکان، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان هواپیما و هلیکوپتر به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه پوشش خسارت وارد به کالاکه با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌گردد را دربر می گیرد .

بیمه مسئولیت ناشی از جنگ(War Liability)

این بیمه پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی وارد به اشخاص ثالث که در بیمه مسئولیت استثنا گردیده است را در بر می گیرد. همچنین بیمه‌‌های هوایی به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیمه فوق پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی به اشخاص ثالث را دربر می گیرد .

بیمه مسئولیت عمومی
بیمه مسئولیت عمومی پوشش غرامت ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان و یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل را دربر می گیرد .

بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)
بیمه مسئولیت تولید جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه گزار به عنوان متصدی حمل و نقل تأمین می کند و مالکان، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان هواپیما و هلیکوپتر به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه پوشش صدمات جانی یا آسیب‌های مالی وارد به تولیدات ساخته شده در هنگامی که از مالکیت یا تحت کنترل بیمه‌گذار خارج گردیده است را دربر می گیرد

بیمه مسئولیت خدمات زمینی

بیمه مسئولیت خدمات زمینی پوشش مسئولیت خدمات زمینی را که بیمه گزار قانونا ملزم به پرداخت آن باشد را ارائه می نماید. در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر متعهد می گردد بر اساس سقف تعهد و شرایط بیمه نامه نسبت به جبران کلیه وجوهی که بیمه گزار قانوناً بعنوان خسارت به شخص یا اشخاص دیگر ملزم به پرداخت آن می باشد جبران نماید.شرکت های هواپیمایی و یا شرکت های ارائه کننده خدمات زمینی در محوطه فرودگاه به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه پوشش های زیز را دربر می گیرد :

 • کنترل ترافیک هوایی- آشیانه
 • جابجایی مسافر و بار
 • تامین سوخت و غذا
 • تجهیزات و نگاهداری هواپیما
 • یدک کشیدن هواپیما
 • آتش‌نشانی و امداد فرودگاهی

بیمه حوادث سرنشین

بیمه نامه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را در بر میگیرد. کلیه شرکت های هواپیمایی و صاحبان هواپیما و هلی کوپتر (کلیه وسایل پرنده موتوری) به این بیمه نامه نیاز دارند.
بیمه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم گردد را دربر می گیرد .

بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

این بیمه نامه جبران منافع آتی از دست رفته خلبانان ،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را پوشش می دهد. کلیه خلبانان و کمک خلبانان به این بیمه نامه نیاز دارند.همچنین این بیمه نامه تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را بر عهده دارد.
این بیمه پوشش تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را دربر می گیرد .

بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدکنندگان، مالکان،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان لوازم و قطعات یدکی هواپیما به این بیمه نامه نیاز دارند.