فهرست طبقات بیمه مهندسی
پربازدیدترین محصولات و خدمات بیمه مهندسی
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۱:۰۹ ۹۴۹۷۹
گروه: محصولات
چچ
بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)

بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)

کلیه تجهیزات و دستگاه هائی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه گیری، نقشه برداری، پزشکی، کامپیوتری و ... تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند. درواقع این بیمه یک بیمه حوادث برمبنای تمام خطرات است که خسارتهای فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را که بر موضوع مورد بیمه وارد آید جبران میکند.
معرفی

خطرات تحت پوشش در بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)

  1. به کارگیری اشتباه تجهیزات، سهل انگاری و اعمال کینه جویانه کارکنان و یا اشخاص ثالث
  2. سرقت با شکست حرز، دزدی، دستبرد و حوادث مرتبط با آنها
  3. طراحی معیوب یا مواد و مصالح نامرغوب
  4. القاء الکتریکی، اتصال کوتاه و نوسان ولتاژ برق
  5. آتش سوزی، صاعقه، انفجار از هر نوع (شامل خسارت ناشی از اطفاء حریق و عملیات نجات)
  6. سوختگی و نیم سوز شدن، دود زدگی و خسارت ناشی از استعمال دخانیات
  7. حوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل و طغیان رودخانه، تگرگ، نشست و رانش زمین به استثناء زمین لرزه
  8. هر نوع آب دیدگی، نم زدگی و زنگ زدگی و رسوب زدگی ناشی از آنها

خرید بیمه موبایل