-->
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۶ ۲۲۸۱
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

آرامش

کد مرکز: 64
استان: تهران
آدرس: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 12 طبقه دوم
تلفن: 22139016