۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۸۳
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

آپادانا

کد مرکز: 128
استان: هرمزگان
آدرس: بندرعباس-بلوارامام خمینی-روبروی دفترهواپیمایی-ساختمان پزشکان آپادانا-طبقه دوم
تلفن: 076-33343732
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز