۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۱۲۳
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

رازی

کد مرکز: 153
استان: سمنان
آدرس: شاهرود -میدان امام- ابتدای خیابان امام
تلفن: 023-32224700
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز