۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۲۰۲
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

سجاد شاهرود

کد مرکز: 157
استان: سمنان
آدرس: شاهرود -خیابان 22 بهمن -ساختمان پزشکان بهار طبقه همکف
تلفن: 023-32226625
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز