۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۸ ۶۴
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

ابن سینا

کد مرکز: 42
استان: ایلام
آدرس: ایلام-خیابان سعدی -خیابان تختی -کوچه ابوقداره
تلفن: 084-33332352
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز