بیمه موبایل سامان

سالانه با پرداخت هزینه کمی میتونی گوشیتو بیمه کنی !

خرید بیمه

قیمت گوشی:
تومان
نزدیکترین مبلغ به ارزش موبایل خود را انتخاب و بیمه‌نامه‌ مربوطه را به سبد خریدتان اضافه کنید

خطرات تحت پوشش بیمه موبایل سامان

شکستگی بر اثر ضربه

شکستگی بر اثر ضربه

آب خوردگی و نفوذ مایعات

آب خوردگی و نفوذ مایعات

نوسانات برق

نوسانات برق

سرقت

سرقت

login