اخبار
معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان از افزوده شدن دو محصول جدید بیمه زندگی به سبد محصولات این شرکت خبر داد.

معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان از افزوده شدن دو محصول جدید بیمه زندگی به سبد محصولات این شرکت خبر داد.

شرکت بیمه سامان موفق شده است مجوز ارائه این محصول را از بیمه مرکزی دریافت کند، ...

توجه ویژه شرکت بیمه سامان به نسل جدید

توجه ویژه شرکت بیمه سامان به نسل جدید

رئیس شعبه مرکزی تهران شرکت بیمه سامان یکی از فعالیت های انجام شده در این شعبه ...

طراحی بیمه درمان تکمیلی خانواده بیمه سامان، اقدامی در راستای نیاز جامعه

طراحی بیمه درمان تکمیلی خانواده بیمه سامان، اقدامی در راستای نیاز جامعه

مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه سامان اظهار داشت: بیمه سامان با حدود 3100 مرکز ...