اخبار
حضور فعال بیمه سامان در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

حضور فعال بیمه سامان در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

نمایشگاه کار دانشگاه تهران با محوریت بازاریابی و برندینگ، راه‌اندازی و توسعه ...

تقدیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از شرکت بیمه سامان

تقدیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در تامین مالی نوآوری و ...

بیمه سامان تنها برگزیده بیمه ای رویداد مهم فینوتکس

بیمه سامان تنها برگزیده بیمه ای رویداد مهم فینوتکس

شرکت بیمه سامان، تنها برگزیده بیمه ای نخستین رویداد بین‌المللی تامین‌مالی ...