بیمه عمر سامان

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان که بر اساس مدل شناخته شده جهانی Flexible Universal Life طراحی گردیده است و در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه های عمر می باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه گذاری در ایران با مجوز رسمی از بیمه مرکزی ارائه شد. این بیمه نامه با دارا بودن حداکثر توان انعطاف پذیری و ویژگی های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری به شکل مرکب، مناسب ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست نگران آینده خود و خانواده خود هستند.

بنابراین می توان اذعان داشت : هدف در بیمه عمر، اطمینان یافتن از آینده از طریق تامین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می باشد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح معمولی): درصــورت نیــاز بیمه شــده بــه انجــام جراحیهــای حیاتــی انفارکتــوس قلبــی (ســکته)، جراحــی گرافــت و بــای پــس شــریان کرونــر، جراحــی تعویــض دریچــه قلــب، ســکته مغــزی، ســرطانها و پیوند اعضای اصلی بــدن تــا ســقفی معــادل 50% ســرمایه فــوت و حداکثــر تــا ســقف 300.000.000 ریــال بابــت هزینــه معالجــه بیمــاری به شخص بیمه شده پرداخــت نمایــد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح پایه): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 8 بیمــاری میباشــد (3 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 8 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن طــرح حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف مــی‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح آسایش): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 13 بیمــاری میباشــد (6 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 13 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر 100% ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس 100%ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار 100% ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح ممتاز): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 30 بیمــاری میباشــد (14 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 30 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. خســارت براســاس گــروه بیمــاری پرداخــت میشــود و در هرگــروه فقــط یــک بــار، %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از ســه بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

دغدغه‌های شما هم هست؟

 • بیکاری، بی پولی در آینده

 • درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی

 • هزینه‌های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خود و خانواده

 • اگر خدای نکرده نباشی؟ ...

راه حل پیشنهادی ما: بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

 • سرمایه‌گذاری

  • حتی با حداقل درآمد هم می‌توانید سرمایه‌گذاری سود ده و تضمین شده داشته باشید.
 • مستمری

  • هنگام بازنشستگی می‌توانید از محل سرمایه گذاری که انجام داده اید مستمری دریافت کنید.
 • هزینه پزشکی

  • در صورت بروز حادثه، هزینه پزشکی خود را از ما دریافت نمایید.
 • معافیت و درآمد از کار افتادگی

  • سرمایه و درآمد از کار افتادگی را از ما خواهید داشت.
 • سرمایه فوت

  • بعد از شما، ما کنار خانواده‌تان هستیم.
 • نقص عضو

  • در صورت از کارافتادگی دائم در اثر حادثه تا 1 برابر سرمایه فوت از ما خسارت دریافت کنید.
جهت مشاوره رایگان و خرید انواع محصولات بیمه ای فرم زیر را کامل و ارسال نمائید.

بیمه عمر

پرسش و پاسخ‌های متداول

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

ویژگیهای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان:

 • انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی( پرداخت سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی)
 • امکان دریافت وام تا ۹۰% مبلغ اندوخته از پایان سال اول
 • برداشت از مبلغ اندوخته از پایان سال اول
 • امکان تبدیل تمام یا بخشی از مبلغ اندوخته به مستمری و بازنشستگی بعد از 10 سال
 • پرداخت سرمایه ای بالغ بر ۳ برابر سرمایه فوت، در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده
 • پرداخت سرمایه از کار افتادگی تا سقف 1 برابر مبلغ سرمایه فوت هر سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده
 • معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه
 • پرداخت تا سه برابر حق بیمه سالیانه به مدت ۱۰ سال در صورت از کار افتادگی کامل و دائم
 • پرداخت هزینه‌های درمانی درصورت ابتلا به امراض تحت پوشش تا سقف5.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • معافیت مالیاتی حق بیمه، سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاریها
 • انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه بسته به میزان درآمد هر شخص با توجه به روش پرداخت های
  (ماهیانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، شش ماهه، سالیانه و یکجا)
 • امکان بیمه شدن از 1 ماهگی تا سن ۷۰ سالگی بیمه شده

مزایای بیمه عمر نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

بانک بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان
پوشش بیمه ای ندارد پوشش های تکمیلی (فوت حادثی، ازکارافتادگی و...) دارد.
سود تضمین سود تضمین شده و مشارکت در منافع
وام نیازمند مراحل قانونی، چک، سفته و... وام بدون نیاز به ضامن و تشریفات
بعد از فوت صاحب حساب به سپرده مالیات تعلق می گیرد خسارت و اندوخته معاف از مالیات
بعد از فوت نیازمند اتحصار وراثت بعد از فوت قابل پرداخت به ذینفعان تعیین شده در بیمه نامه