فهرست طبقات بیمه باربری ترانزیت
آخرین محصولات و خدمات بیمه باربری ترانزیت
پربازدیدترین محصولات و خدمات بیمه باربری ترانزیت
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۹:۰۲ ۱۷۹۵۶
گروه: محصولات
چچ
بیمه باربری ترانزیت

بیمه باربری ترانزیت

در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ایران می باشد، بطوریکه ایران در مسیر حمل قرارگیرد. هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته گردیده و گمرک میبایست تضمین دریافتی را تسویه نماید.

معرفی

محاسبه نرخ حق بیمه
نرخ حق بیمه در بیمه‌های باربری متناسب با نوع کالا، وسیله حمل، مبدا و مقصد حمل، نوع بسته بندی، نوع پوشش بیمه و کلوز در خواستی بیمه گذار و..... متفاوت می باشد .

مراحل لازم جهت پرداخت خسارت
الف ) اعلام وقوع حادثه.

بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5روز پس از اطلاع از وقوع خسارت بیمه گر را مطلع نماید.

ب ) بازدید از کالای خسارت دیده.

ج )- تهیه مدارک لازم جهت بررسی خسارت.

د ) حفظ حقوق بیمه گر در خصوص مورد بیمه اسیب دیده و حق جانشینی جهت بازیافت خسارت.