خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

تضمین سرمایه، کسب و کار و دارایی زندگیتان

طرح های مسکونی طرح های کسب و کار

بیمه آتش سوزی

خانه، اثاثیه و محل کسب و کار شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با طرح‌های پایه، اقتصادی، ممتاز،کوتاه مدت و کسب و کار بیمه آتش سوزی شرکت بیمه سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید.

طرح‌های مسکونی بیمه آتش‌سوزی

طرح های ویژه
طرح اقتصادی (خانه امن)
طرح حامی (جامع خانوار)
طرح ممتاز ( طرح جامع منازل مسکونی )
طرح کوتاه مدت و بلند مدت ( کمتر و بیشتر از یکسال )

شرکت بیمه سامان به منظور فرهنگسازی برای خرید و داشتن بیمه نامه آتش سوزی، به صورت دوره ای، طرح های مختلف خود را در قالب فروش های ویژه و مناسبتی عرضه می نماید. داشتن بیمه نامه آتش سوزی، اقدامی موثر و هوشمندانه برای جبران خسارات مالی فراوان در حوادث ناگهانی است و ارمغان آن ، آینده ای آرام و بدون نگرانی در هنگام بروز حادثه خواهد بود.

50% خانه امن سامان 100 ستاره (جشنواره تابستانه)

40
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 30 میلیارد ریال
اثاثیه تا مبلغ : 10 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 4،000,000,000 ریال
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 40،000,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : 6،000,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 20,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
حق بیمه یکسال 50% تخفیف
28,600,000 14,300,000 ریال | سالانه

40% خانه امن سامان 70 ستاره (جشنواره تابستانه)

28
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 21 میلیارد ریال
اثاثیه تا مبلغ : 7 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 2،800,000,000 ریال
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 28،000,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : 4،200,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 14,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
حق بیمه یکسال 40% تخفیف
20,020,000 12,012,000 ریال | سالانه

30% خانه امن سامان 30 ستاره (جشنواره تابستانه)

12
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 9 میلیارد ریال
اثاثیه تا مبلغ : 3 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 1،200,000,000 ریال
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : 12،000,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : 1،800,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 6,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
حق بیمه یکسال 30% تخفیف
8,580,000 6,006,000 ریال | سالانه

50% استاندارد

4
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان بانضمام تاسیسات (حد تعهد سرقت با شکست حرز حداکثر 50.000.000 ریال ) 3 میلیارد ریال
اثاثیه و تزئینات جمعا تا مبلغ 1 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
تعویض قفلها جمعا تا مبلغ 10,000,000 ریال
ردیابی و دسترسی به منشا خسارت حداکثر تا مبلغ : 100,000,000 ریال
اقامتگاه جایگزین ساختمان حداکثر تا مبلغ 1.500.000.000 ریال و اقامتگاه جایگزین اثاثیه حداکثر تا مبلغ 500.000.000 ریال جمعا" تا مبلغ 2,000,000,000 ریال
خسارت وارد به اقلام گرانبها(حد تعهد برای خسارت وارد به هریک از اقلام گرانبها حداکثر 100,000,000 ریال) جمعا تا مبلغ 500,000,000 ریال
تجهیزات و لوازم کسب و کار جمعا تا مبلغ 150,000,000 ریال
اقلام واقع در گاراژ و ساختمانهای بیرونی منزل جمعا تا مبلغ 20,000,000 ریال
اثاثیه واقع در باغچه جمعا تا مبلغ 50,000,000 ریال
اسناد و مدارک جمعا تا مبلغ 50,000,000 ریال
اموال محصلین (در محل مورد بیمه و هر محل دیگری که متعاقبا از سوی بیمه گذار به بیمه گر اعلام شود)حد تعهد بابت هریک از اقلام 5,000,000 ریال و حد تعهد برای کلیه اقلام در طول مدت بیمه جمعا تا مبلغ 50,000,000 ریال
وسایل مایملک شخصی(در محل مورد بیمه و هر محل دیگری که متعاقبا از سوی بیمه گذار به بیمه گر اعلام شود) حد تعهد بابت هریک از اقلام 10,000,000 و حد تعهد برای کلیه اقلام در طول مدت بیمه جمعا تا مبلغ 50,000,000 ریال
وسائط نقلیه بیمه گذار و اعضای خانواده واقع در پارکینگ محل موردبیمه (حداکثر تعداد 2 خودرو هریک تا مبلغ 1.500.000.000 ریال ) جمعا" تا مبلغ 3,000,000,000 ریال
هزینه پزشکی اعضای خانواده برای هر نفر در هر حادثه تا مبلغ 20.000.000 ریال (حداکثر تا 6 نفر) جمعا تا مبلغ 120,000,000 ریال
غرامت فوت و نقض عضو اعضای خانواده برای یک نفر در هرحادثه تا مبلغ 100.000.000 ریال (حداکثر 6 نفر) جمعا تا مبلغ 600,000,000 ریال
هزینه پزشکی کارکنان منزل در محل مورد بیمه برای یک یا چندنفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه جمعا تا مبلغ 50,000,000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو کارکنان منزل در محل مورد بیمه برای یک یا چندنفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه جمعا تا مبلغ 3,600,000,000 ریال
مسئولیت در قبال غرامت فوت و نقص عضو اشخاص ثالث برای یک یا چند نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه جمعا تا مبلغ 3,600,000,000 ریال
مسئولیت خسارت های مالی وارد به اشخاص ثالث در طول مدت بیمه نامه اعم از یک یا چند حادثه حداکثر تا مبلغ : 500,000,000 ریال
هزینه جمع آوری مخروبه و زوائد مربوط به خسارت ناشی از خطرات بیمه شده حداکثر تامبلغ 100,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • سرقت با شکست حرز
 • ترکیدگی لوله آب
 • آشوب
 • رانش و ریزش و فروکش زمین
 • برخورد جسم خارجی به نمای بیرونی به جز شیشه ها
 • سقوط اجسام و درختان
 • شکست شیشه
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و تگرگ
 • ریزش سقف ناشی ازسنگینی برف
 • نوسانات برق
 • سقوط هواپیما
 • نشتی سوخت مایع
 • خسارت تجهیزات الکترونیکی
 • شکست ماشین آلات
 • دودزدگی
 • تعویض قفلها
 • ردیابی و دسترسی به منشا خسارت
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده
 • هزینه پاکسازی
 • فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه
 • هزینه پزشکی, فوت و نقص عضو کارکنان
 • مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
حق بیمه یکسال
16,327,000 8,163,500 ریال | سالانه

جامع خانوار 10 ستاره

10
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 8 میلیارد ریال
اثاثیه تا مبلغ : 2 میلیارد ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
حق بیمه یکسال 35% تخفیف
3,000,000 1,950,000 ریال | سالانه
به مبلغ حق بیمه کلیه طرح های فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه میگردد

طرح‌های کسب و کار بیمه آتش‌سوزی

شرکت بیمه سامان با ارائه طرح جامع کسب و کار در بیمه های آتش سوزی، خسارت وارده به ساختمان و اموال موجود در محل کسب و کار شما را بر اثر خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، مسئولیت مالی در قبال اشخاص ثالث(همسایگان مجاور)، غرامت فوت و نقص عضو، هزینه پزشکی، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه، هزینه پاکسازی، وقفه در فعالیت، آشوب، رانش، ریزش و فروکش زمین و حداکثر تا سقف سرمایه انتخابی توسط بیمه گذار جبران می نماید.

استثنائات:

مراکز واقع در سراها، بازارهای سنتی سرپوشیده و پاساژهای واقع در بازار سنتی، انبار اختصاصی و یا عمومی، فروشگاه های طلا، جواهر و عتیقه، اموال مستقر در فضای باز مانند پشت بام و یا حریم فروشگاه، مسکوکات، پول، گوشی تلفن همراه، تبلت، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، اوراق بهادار، هرگونه اسناد و نسخ خطی و برنامه های نرم افزاری، مراکز فاقد پروانه کسب یا جواز فعالیت، استثنا می باشند.

گروه شغلی 1
گروه شغلی 2
گروه شغلی 3
گروه شغلی 4
مشاغل گروه یک شامل:
● اداری ● آبمیوه فروشی ● آتش نشانی ● آژانس کرایه اتومبیل ● آژانس هواپیمایی ● بانک خون ● بلورفروشی ● بنگاه معاملات ملکی ● چینی فروشی ● دفاتر خدماتی ● ساعت فروشی ● فروشگاه سرامیک ● شستشوی اتومبیل ● ظروف کرایه ای ● فروشگاه آکواریوم ● فروشگاه آهن و پروفیل ● فروشگاه پیچ و مهره و میخ ● فروشگاه دستگاههای تهویه و هواکش ● فروشگاه رادیاتور اتومبیل ● فروشگاه شیشه و آیینه ● فروشگاه لوازم اداری فلزی ● فروشگاه لوازم آتش نشانی ● فروشگاه لوازم شوفاژ ● فروشگاه ماشین آلات کشاورزی ● فروشگاه مصالح ساختمانی ● فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان ● گل فروشی ● مصنوعات آلومینیومی ● مطب ● میوه فروشی

20 ستاره

6
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 2 میلیارد ریال
موجودی و اثاثیه و دکوراسیون تا مبلغ : 4 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
موجودی و اثاثیه تحت پوشش سرقت تا مبلغ : 1,000,000,000 ریال
شیشه سکوریت تا مبلغ : 200,000,000 ریال
وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی،صاعقه،انفجار تا مبلغ : 1,000,000,000 ریال
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا مبلغ : 100,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار از روز 6 بعد از حادثه حداکثر برای مدت 60 روز تا مبلغ : 1,200,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 2,000,000,000 ریال
هزینه پزشکی در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 400,000,000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 4,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • رانش و ریزش و فروکش زمین
 • آشوب
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز
 • عدم النفع ناشی از آتش سوزی
 • هزینه پاکسازی
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار
 • هزینه پزشکی
 • فوت یا نقص عضو
حق بیمه یکسال 30% تخفیف
16,420،000 11,494,000 ریال | سالانه

3 ستاره

900
میلیون ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 300 میلیون ریال
موجودی و اثاثیه و دکوراسیون تا مبلغ : 600 میلیون ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
موجودی و اثاثیه تحت پوشش سرقت تا مبلغ : 150,000,000 ریال
شیشه سکوریت تا مبلغ : 30,000,000 ریال
وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی،صاعقه،انفجار تا مبلغ : 150,000,000 ریال
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا مبلغ : 15,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار از روز 6 بعد از حادثه حداکثر برای مدت 60 روز تا مبلغ : 180,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 300,000,000 ریال
هزینه پزشکی در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 60,000,000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 600,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • رانش و ریزش و فروکش زمین
 • آشوب
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز
 • عدم النفع ناشی از آتش سوزی
 • هزینه پاکسازی
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار
 • هزینه پزشکی
 • فوت یا نقص عضو
حق بیمه یکسال
2,463,000 ریال | سالانه

5 ستاره

1/5
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 500 میلیون ریال
موجودی و اثاثیه و دکوراسیون تا مبلغ : 1 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
موجودی و اثاثیه تحت پوشش سرقت تا مبلغ : 250,000,000 ریال
شیشه سکوریت تا مبلغ : 50,000,000 ریال
وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی،صاعقه،انفجار تا مبلغ : 250,000,000 ریال
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا مبلغ : 25,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار از روز 6 بعد از حادثه حداکثر برای مدت 60 روز تا مبلغ : 300,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 500,000,000 ریال
هزینه پزشکی در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 100,000,000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 1,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • رانش و ریزش و فروکش زمین
 • آشوب
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز
 • عدم النفع ناشی از آتش سوزی
 • هزینه پاکسازی
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار
 • هزینه پزشکی
 • فوت یا نقص عضو
حق بیمه یکسال
4,105,000 ریال | سالانه

10 ستاره

3
میلیارد ریال سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : 1 میلیارد ریال
موجودی و اثاثیه و دکوراسیون تا مبلغ : 2 میلیارد ریال
سایر پوشش‌ها بیشتر
موجودی و اثاثیه تحت پوشش سرقت تا مبلغ : 500,000,000 ریال
شیشه سکوریت تا مبلغ : 100,000,000 ریال
وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی،صاعقه،انفجار تا مبلغ : 500,000,000 ریال
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا مبلغ : 50,000,000 ریال
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار از روز 6 بعد از حادثه حداکثر برای مدت 60 روز تا مبلغ : 600,000,000 ریال
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : 1,000,000,000 ریال
هزینه پزشکی در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 200,000,000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : 2,000,000,000 ریال
خطرات بیشتر
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار
 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب رودخانه
 • طوفان و تندباد
 • رانش و ریزش و فروکش زمین
 • آشوب
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز
 • عدم النفع ناشی از آتش سوزی
 • هزینه پاکسازی
 • مسئولیت مالی در قبال همسایگان
 • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار
 • هزینه پزشکی
 • فوت یا نقص عضو
حق بیمه یکسال
8,210,000 ریال | سالانه
به مبلغ حق بیمه کلیه طرح های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه میگردد

فرم درخواست مشاوره

جهت مشاوره رایگان و خرید انواع محصولات بیمه ای فرم زیر را کامل و ارسال نمائید.

سوالات متداول

بیمه آتش سوزی چیست؟

حوادث آتش سوزی ممکن است در هر لحظه و هر مکان رخ دهد. هیچ کس با اطمینان نمی تواند بگوید که حتی با رعایت افدامات ایمنی از بلایای طبیعی و حوادثی همچون آتش سوزی، سیل، زلزله و انفجار و ... در امان خواهد ماند. در بیمه آتش سوزی، جبران خسارت های مالی که بر اثر وقوع آتش سوزی ،صاعقه و انفجار به اموال و دارائی های منقول یا غیر منقول بیمه گذار وارد می شود، به عهده شرکت بیمه است. برای جبران خسارت های ناشی از خطراتی مثل سیل، زلزله، طوفان، نشست زمین، نوسانات برق،سرقت و ... لازم است براساس نیاز خود اقدام به انتخاب طرح های متنوع بیمه آتش سوزی شرکت بیمه سامان نمایید.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی کدامند؟

آتش سوزی، صاعقه و انفجار

بیمه آتش سوزی چه خسارت هایی را تحت پوشش قرار می دهد؟

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی مانند آتش، صاعقه و انفجار

خطرات اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی در طوفان، سیل، زلزله، سرقت و ...

خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می تواند تحت پوشش گیرند کدامند؟

زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران ، طوفان و تندباد ، سقوط هواپیما ، نشت و ریزش و رانش زمین ، برخورد جسم خارجی ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی ، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ، شکست شیشه ، سرقت با شکست حرز ، هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات ناشی از خسارت ، شورش و آشوب و بلوا

خطرات خارج از تعهد در بیمه نامه آتش سوزی کدامند؟

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی

انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت

فعل و انفعالات هسته ای

چه اموالی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار نمی گیرند؟

هرگونه جواهرات ، مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، نسخ خطی ، دفاتر بازرگانی و اسناد جزء استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و قابل بیمه کردن نمی باشند.

مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

مدت بیمه نامه آتش سوزی یکساله می باشد و در صورت درخواست بیمه گذار امکان صدور بیمه نامه به صورت بلند مدت و کوتاه مدت نیز وجود دارد

آیا برای صدور بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی نیاز به بازدید اولیه می باشد؟

در بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی در صورتی که پوشش خطر ات اضافی ترکیدگی لوله آب ،ضایعات برف و باران ، شکست شیشه و سرقت با شکست حرز مد نظر باشد انجام بازدید اولیه لازم می باشد.

اگر در اثر تورم ارزش مالی مورد بیمه چند برابر شود، آیا خسارت به قیمت روز پرداخت میشود؟

خیر ، حداکثر تعهد بیمه گر جهت جبران خسارت های احتمالی سرمایه بیمه نامه می باشد . در چنین مواقعی لازم است بیمه گذار مراتب افزایش سرمایه را کتباً به بیمه گر اعلام نماید تا با صدور الحاقیه و پرداخت حق بیمه اضافی تعهدات بیمه نامه کامل گردد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه تعهدات بیمه گر از سرمایه بیمه شده تجاوز نمی کند ، قاعده نسبی سرمایه نیز اعمال گردیده و از مبلغ خسارت کسر می گردد .

اگر منازل مسکونی، مغازه یا انبار و ... عمدا به آتش کشیده شود، آیا خسارت پرداخت میشود؟

اگر خسارت ناشی از عمد بیمه گذار یا کارکنان وی باشد ، غیر قابل پرداخت است اما در صورت عمد اشخاص ثالث بیمه گر خسارت بیمه گذار را پرداخت نموده و حق مراجعه بیمه گذار به مقصر حادثه با وکالتنامه به بیمه گر منتقل شده و بیمه گر می تواند تا حدودی که خسارت را به بیمه گذار پرداخت نموده است از مقصر حادثه مطالبه نماید

در صورت وقوع خسارت چه اقداماتی باید انجام داد؟

در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه مراتب را بصورت شفاهی، کتبی و یا تلفنی به اطلاع بیمه گر برساند و در محل مورد بیمه تا زمان بازدید کارشناسان بیمه گر هیچگونه تغییراتی ایجاد نشود مگر اینکه برای جلوگیری از توسعه و گسترش حادثه لازم باشد.

اگر در طول مدت اعتبار بیمه نامه آتش سوزی، تغییراتی نظیر افزایش یا کاهش سرمایه ایجاد گردد، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

بیمه گذار موظف است هرگونه تغییرات را کتباً به بیمه گذار اعلام نماید. بیمه گر پس از دریافت نامه بیمه گذار با صدور الحاقیه تغییرات مورد نظر را در بیمه نامه اعمال می نماید.