۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۳ تعداد بازدید: ۱۲۲۳۲
طبقه بندی: بیمه نامه درمان تکمیلی
چچ

دوره انتظار بیمه نامه چیست؟ و چه بیماری هایی را شامل می شود؟

*مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت های مشروحه ذیل را ندارد. دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان برای گروه های زیر 250 نفر 9 ماه و از 250 الی 1000 نفر 6 ماه است. گروه های بالای 1000 نفر مشمول دوره انتظار نمی باشند.

* دوره انتظار جهت بیماری های مزمن 3 ماه تمام است و موارد آن عبارتست از : کاتاراکت، استرابیسم، پولیپ و انحراف بینی، جراحی سینوس، لوزه، جراحی قلب باز، نارسایی های مزمن کلیه، دیسک ستون فقرات ، پروستات، واریکوسل، میومکتومی و هیسترکتومی، سیتوسل، رکتوسل، آنتروسل و خسارت های درمانی ناشی از حوادث مربوط به ادامه معالجاتی که حادثه قبل از تاریخ شروع اولین پوشش بیمه برای بیمه شده اتفاق افتاده باشد.