شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱ ۳۸۸۵۹
چچ

معرفی سهامداران حقوقی بیمه سامان

بانک سامان (سهامی عام)

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)

شرکت خودرو سازی کارمانیا (سهامی خاص)

آدرس کوتاه شده: