یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷ ۲۰۵۲۳
چچ

اهداف و چشم انداز بیمه سامان

چشم انداز ما:

بیمه سامان تا سال 1405 یک گروه مالی فرابیمه، تمام دیجیتال و بین‌المللی خواهد بود.

ارزشهای بیمه سامان :

• گشودگی و تجربه پذیری

• چابکی

• کار تیمی مبتنی بر اعتماد

• مشتری مداری

• بی حد و مرز بودن

آدرس کوتاه شده: