فرم اخذ نمایندگی

فرصت استثنایی جهت همکاری با بیمه سامان و افزایش درآمد. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

مزایای شغلی
 • اعطاء کد همکاری
 • آموزش حرفه‌ای رایگان
 • امکان فروش کلیه رشته‌های بیمه‌ای
 • بدون نیاز به دفتر کار و سرمایه
 • امنیت و آینده شغلی
 • بدون نیاز به مدرک تحصیلی خاص و مرتبط
 • بدون محدودیت فیزیکی، جنسیتی و سنی
 • کارآفرینی (بدون نیاز به سرمایه و ریسک و خطر ورشکستگی و بدون نیاز به داشتن موقعیت اجتماعی خاص و سابقه‌ی شغلی و تجربه بالا)
 • حمایت، آموزش و پشتیبانی از روز اول (مستمر)
 • ارتقاء (بدون نیاز به مدرک تحصیلی خاص یا ارتباط‌های خاص یا سابقه شغلی زیاد و ...)
شرایط همکاری
 • مدرک تحصیلی دیپلم به بالا
 • روابط عمومی بالا
 • دارای فن بیان