منو
جستجوی نزدیکترین مرکز
جستجوی ناحیه ای
البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
فهرست شعب و نمایندگی
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات بارکد دوبعدی
61 الما بغلانی کد 88002 نمایندگی خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 88002
مسئول مرکز : الما بغلانی
آدرس : اهواز - فاز 1 پادادشهر - نبش مرداد غربی - پایین مجتمع صمدی
تلفن : 06135719351
تلفن همراه : 09362224860
نمابر : 06135719351
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
62 ناجی جنادله کد 88003 نمایندگی خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 88003
مسئول مرکز : ناجی جنادله
آدرس : خوزستان - اهواز - خیابان بنی هاشم - بین ناصر خسرو و امیر کبیر
کد پستی : 6164653836
تلفن : 06133780935
تلفن همراه : 09163121992
نمابر : 06133780935
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
63 سعید بداغی کد 88005 نمایندگی خوزستان/ ایذه
کد مرکز : 88005
مسئول مرکز : سعید بداغی
آدرس : خوزستان - ایذه - ابتدای خیابان شهید جهانگیر مرادی
تلفن : 9167710173
تلفن همراه : 09167710173
نمابر : 9167710173
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
64 مریم دیلمی کد 88006 نمایندگی خوزستان/ شوشتر
کد مرکز : 88006
مسئول مرکز : مریم دیلمی
آدرس : خوزستان - شوشتر - خیابان ساحلی - جنب رستوران مهدی
تلفن : 06136218274
تلفن همراه : 09167273551
نمابر : 06136218274
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
65 عبدالساده ناصری پور سوره کد 88009 نمایندگی خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 88009
مسئول مرکز : عبدالساده ناصری پور سوره
آدرس : خوزستان - اهواز - اتوبان آیت اله بهبهانی - شکاره 2 - بین خیابان شهید تاجدینیان و انفاق
تلفن : 06135568586
تلفن همراه : 09375272482
نمابر : 06135568586
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
66 فرتوت اهوازی کد 200040 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200040
مسئول مرکز : فرتوت اهوازی
آدرس : فرهنگ شهر,ساعی?,مجتمع خلیج فارس, پلاک0, واحد6
کد پستی : 6134987478
تلفن : 33329693
تلفن همراه : 09163175817
نمابر : 33329693
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
67 مرادی کد 200046 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200046
مسئول مرکز : مرادی
آدرس : اقبال,زرتشت,, پلاک23, واحد4
کد پستی : 8631611111
تلفن : 2536852
تلفن همراه : 09397260284
نمابر : 2536852
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
68 لیموچی کد 200055 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200055
مسئول مرکز : لیموچی
آدرس : صددستگاه,بلوار ناصح غربی,اصلی, پلاک12, واحد0
کد پستی : 6176944769
تلفن : 32271552
تلفن همراه : 09359432543
نمابر : 32271552
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
69 اسکافی کد 200079 نمایندگی عمر خوزستان/ بهبهان
کد مرکز : 200079
مسئول مرکز : اسکافی
آدرس : ذوالفقاری,,?, پلاک8, واحد1
کد پستی : 6361634785
تلفن : 52872712
تلفن همراه : 09166717262
نمابر : 52872712
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
70 مطیعی کد 200085 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200085
مسئول مرکز : مطیعی
آدرس : کیان آباد,??,, پلاک50, واحد0
کد پستی : 6155783917
تلفن : 42559673
تلفن همراه : 09163451079
نمابر : 42559673
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
71 یک کلام نجف آبادی کد 200093 نمایندگی عمر خوزستان/ دزفول
کد مرکز : 200093
مسئول مرکز : یک کلام نجف آبادی
آدرس : رفیع,فرهنگ ? شرقی,, پلاک116, واحد0
کد پستی : 6461899631
تلفن : 42559273
تلفن همراه : 09166927155
نمابر : 42559273
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
72 حویزه نژاد کد 200095 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200095
مسئول مرکز : حویزه نژاد
آدرس : فاز دو پادادشهر خیابان بصیر,خیابان 47,, پلاک151, واحد0
کد پستی : 6187878356
تلفن : 35586178
تلفن همراه : 09163195446
نمابر : 35586178
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
73 معرفاوی مینوحی زاده کد 200111 نمایندگی عمر خوزستان/ آبادان
کد مرکز : 200111
مسئول مرکز : معرفاوی مینوحی زاده
آدرس : ایستگاه 5,کوی قدس, 169ردیف169, پلاک8, واحد0
کد پستی : 4413643179
تلفن همراه : 09910256934
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
74 منصوری فر کد 200130 نمایندگی عمر خوزستان/ دزفول
کد مرکز : 200130
مسئول مرکز : منصوری فر
آدرس : فلاحت1,,, پلاک203, واحد0
کد پستی : 6468116674
تلفن : 2339368
تلفن همراه : 09169376684
نمابر : 2339368
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
75 اقاسی کد 200131 نمایندگی عمر خوزستان/ دزفول
کد مرکز : 200131
مسئول مرکز : اقاسی
آدرس : فلاحت?,,, پلاک203, واحد0
کد پستی : 6468116674
تلفن : 42339368
تلفن همراه : 09163434162
نمابر : 42339368
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
76 صالحی کد 200132 نمایندگی عمر خوزستان/ الوان
کد مرکز : 200132
مسئول مرکز : صالحی
آدرس : زیتون کارمندی,هدایت,, پلاک88, واحد4
کد پستی : 6163848517
تلفن : 34458866
تلفن همراه : 09216131908
نمابر : 34458866
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
77 رخشانفرد کد 200133 نمایندگی عمر خوزستان/ دزفول
کد مرکز : 200133
مسئول مرکز : رخشانفرد
آدرس : شریعتی,,بنی فاطمه, پلاک10, واحد1
کد پستی : 6461775456
تلفن : 42238303
تلفن همراه : 09169274977
نمابر : 42238303
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
78 شاکری کد 200165 نمایندگی عمر خوزستان/ اندیمشک
کد مرکز : 200165
مسئول مرکز : شاکری
آدرس : ولایت,ولایت,?, پلاک0, واحد0
کد پستی : 6481715644
تلفن : 42636942
تلفن همراه : 09224816737
نمابر : 42636942
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
79 بلندنظر کد 200167 نمایندگی عمر خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 200167
مسئول مرکز : بلندنظر
آدرس : کیانشهر,کیانشهر,لاله ??, پلاک0, واحد0
کد پستی : 1755415060
تلفن : 3371976
تلفن همراه : 09388530797
نمابر : 3371976
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر
80 زمانی بهبهانی کد 200169 نمایندگی عمر خوزستان/ بهبهان
کد مرکز : 200169
مسئول مرکز : زمانی بهبهانی
آدرس : ذوالفقاری,,شعبانی نژاد, پلاک420, واحد0
کد پستی : 6361635449
تلفن : 52870605
تلفن همراه : 09365516342
نمابر : 52870605
امکانات :
  باجه بیمه
  شعبه 24 ساعته
  باجه عصر