معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1011 حکیم جراحی محدود زنجان/ - زنجان-اراضی پایین کوه-میثاق 13 024-33466622-4
1012 امام علی (ع) جراحی محدود زنجان/ - زنجان-خیابان صفا
1013 سپید جراحی محدود فارس/ - شیراز فرهنگ شهر نبش کوچه 23 071-36300365
1014 کاپری جراحی محدود گلستان/ - گرگان خیابان ولیعصر عدالت 7 017-88700205
1015 آرا جراحی محدود کردستان/ - سنندج-انتهای خیابان حافظ 087-16667821
1016 دی جراحی محدود مرکزی/ - اراک-خیابان شهید شیرودی-رو به روی سازمان انتقال خون -طبقه فوقانی داروخانه بوعلی 086-33127175
1017 پارک جراحی محدود کرمان/ -
1018 قائم جراحی محدود مازندران/ - قائم شهر-خیابان بابل -روبه روی کوچه صداقت -جنب تامین اجتماعی 011-42260020
1019 ایرانمهر جراحی محدود مرکزی/ - اراک-خیابان شهید شیرودی 086-2213309
1020 دیدار جراحی محدود مرکزی/ - اراک-خیابان خرم -رو به روی سازمان انتقال خون -ساختمان بوعلی -طبقه نهم 086-33127305