معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
11 ایرانمهر جراحی محدود مرکزی/ - اراک-خیابان شهید شیرودی 086-2213309
12 دیدار جراحی محدود مرکزی/ - اراک-خیابان خرم -رو به روی سازمان انتقال خون -ساختمان بوعلی -طبقه نهم 086-33127305