فهرست فایل های مدیریت ریسک و توانگری مالی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1401 pdf ۱۰۳.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
2 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1400 pdf ۱۰۴.۸ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
3 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1399 pdf ۹۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
4 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1398 pdf ۱۶۵.۵ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
5 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1397 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
6 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1396 pdf ۱۲۰.۲ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
7 pdf تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی سال 1395 pdf ۱۰۱.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
8 pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه pdf ۱۷۰.۷ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
9 pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار pdf ۲۸.۴ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
10 pdf برنامه افزایش یا تغییر سرمایه pdf ۲۹.۳ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
11 pdf گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه مرکزی، اعتباری و نقدینگی pdf ۳۸۶.۱ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
12 pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی pdf ۴۷ Kb ۱۳۹۸/۰۹/۲۸