فهرست فایل های مدیریت ریسک
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه ۳۴.۸۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار ۲۸.۳۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf برنامه افزایش یا تغییر سرمایه ۲۹.۲۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام)طبق آیین نامه شماره 69 در سال 1399 ۸۹.۵۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش وضعیت ریسک‌های بیمه مرکزی، اعتباری و نقدینگی ۳۸۶.۰۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) طبق آیین‌نامه شماره 69 در سال 1396 ۱۲۰.۲۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) طبق آیین‌نامه شماره 69 در سال 1395 ۱۰۱.۷۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی ۴۶.۹۵ کیلوبایت دریافت فایل