فهرست طبقات بیمه شکست ماشین آلات
آخرین محصولات و خدمات بیمه شکست ماشین آلات
پربازدیدترین محصولات و خدمات بیمه شکست ماشین آلات
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۸:۲۲ ۱۶۲۱۳
گروه: محصولات
چچ
بیمه شکست ماشین آلات (M.B)

بیمه شکست ماشین آلات (M.B)

در این بیمه انواع دستگاه ها ، تجهیزات مکانیکی ، ادوات ، ماشین آلات ، و تاسیساتی که نصب شده ودر حال بهره برداری می باشند را می توان تحت پوشش قرار می گیرند.
معرفی

بازار هدف بیمه شکست ماشین آلات (M.B)

ماشین آلات نصب شده در صنایع غذایی ، چوب ، چاپ ، خودروسازی و ...

خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین آلات (M.B)

1 - اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین آلات که در زمان بهره برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.

2 - معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته گری.

3 - اجرای نادرست کار.

4 - از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز.

5 - اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر.

6 - کم شدن آب در دیگهای بخار - انفجار دیگهای بخار - انفجارات فیزیکی.

7 - طوفان - تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور.

8 - غفلت – سهل انگاری.

9 - عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل.

10- شکست مکانیکی.

11- اشتباه در سیستم روغنکاری یا خنک کاری.

12- سقوط - تصادم – واژگونی.

13- افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین آلات.

14- خرابکاری غیر گروهی.

15- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است.

مشخصات