۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۱۰۳
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

پارس

کد مرکز: 84
استان: یزد
آدرس: یزد-میدان آزادی - روبروی بانک تجارت - آزمایشگاه پارس
تلفن: 035-36272090
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز