۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۷۰
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

دی

کد مرکز: 170
استان: گلستان
آدرس: گرگان-خیابان ولیعصر -عدالت 10
تلفن: 017-322226511
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز