۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۷ ۴۴
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

کاوش

کد مرکز: 196
استان: گلستان
آدرس: گرگان عدالت11ساختمان اردوان طبقه 1و4-ساختمان پارس طبقه 3و4
تلفن: 017-32336300
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز