۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴:۰۸ ۴۸
طبقه بندی: آزمایشگاه
چچ

حضرتی

کد مرکز: 207
استان: گلستان
آدرس: گرگان-خیابان ولیعصر -عدالت 23-پاساژ ایرانشهر -طبقه اول
تلفن: 32320180
معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز