فهرست فایل های راهبری شرکتی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل تاریخ ایجاد دریافت فایل
1 pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسه بیمه pdf ۲۶.۷ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
2 pdf برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401-1402/04/13 pdf ۹۳ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
3 pdf برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29-1402/04/25 pdf ۱۶۴.۴ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
4 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته منتهی به 29-12-1401 pdf ۱.۱ Mb ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
5 pdf اصلاحیه برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 pdf ۲۵۳.۱ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
6 pdf خلاصه گزارش نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه سامان pdf ۵۹۵ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
7 pdf ساختار کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی شرکت بیمه سامان pdf ۳۷۷.۸ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
8 pdf صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 12-12-1402 pdf ۲۶۶.۲ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
9 pdf صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 24-04-1402 pdf ۵۵۸.۵ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
10 pdf روزنامه رسمی آگهی تغییرات سال 1403 pdf ۳۶۱.۳ Kb ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
11 pdf روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان pdf ۶۹.۸ Kb ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
12 pdf گزارش پایداری شرکتی pdf ۱۰۸.۱ Kb ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
13 pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت بیمه سامان pdf ۱.۶ Mb ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
14 pdf آگهی ثبت افزایش سرمایه pdf ۱۴۹ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
15 pdf خلاصه گزارش نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه سامان pdf ۱۷۰.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
16 pdf ساختار کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی شرکت بیمه سامان.pdf pdf ۱۰۴.۹ Kb ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
17 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته منتهی به 29-12-1400 pdf ۱.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
18 pdf انتشار اطلاعات اکچوئری شرکت بیمه سامان pdf ۲.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
19 pdf صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 31-04-1400 pdf ۴۰۲.۱ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
20 pdf صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02-11-1400 pdf ۴۷۲.۳ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
21 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1400 pdf ۲ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
22 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 30-12-1399 pdf ۲.۵ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
23 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1398 pdf ۵.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
24 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1397 pdf ۷.۹ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
25 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 29-12-1396 pdf ۸.۹ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
26 pdf گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت بیمه سامان دوره 12 ماهه منتهی به 30-12-1395 pdf ۳.۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
27 pdf گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان 1400/08/30 pdf ۱.۸ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
28 pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسه بیمه pdf ۱۸۴.۷ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
29 pdf برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام در سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
30 pdf سیر تحولات سرمایه‌ای شرکت بیمه سامان pdf ۱ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
31 pdf گزارش معاملات با اشخاص وابسته - سال 1400 pdf ۱.۳ Mb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
32 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1401 pdf ۲۳۵.۶ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
33 pdf زمان بندی پرداخت سود سال 1400 pdf ۱۷۰.۴ Kb ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
34 pdf گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و اشخاص وابسته pdf ۶.۳ Mb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
35 pdf خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه pdf ۱۷۰.۷ Kb ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
36 pdf برنامه افزایش یا تغییر سرمایه pdf ۲۹.۳ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
37 pdf سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره موسسه بیمه pdf ۲۸.۸ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
38 pdf صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ31 تیر 99 pdf ۷۷۱.۶ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
39 pdf ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس pdf ۲۸۸.۸ Kb ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
40 pdf گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انضمام گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه - دی ماه 1398 pdf ۵.۸ Mb ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
41 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 (تیرماه 1398) pdf ۸.۶ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
42 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تیرماه 1397) pdf ۱۹.۳ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
43 pdf گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به انضمام حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و صورت‌های مالی اساسی سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 (تیرماه 1396) pdf ۹.۶ Mb ۱۳۹۸/۰۹/۳۰