اخبار
مهر تایید بیمه مرکزی در کارنامه توانگری مالی سطح یک بیمه سامان برای دهمین سال متوالی

مهر تایید بیمه مرکزی در کارنامه توانگری مالی سطح یک بیمه سامان برای دهمین سال متوالی

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بیمه مرکزی پس از بررسی صورت های مالی سال ...

بازدید رئیس کل بیمه مرکزی از غرفه شرکت بیمه سامان در نمایشگاه صنعت مالی

بازدید رئیس کل بیمه مرکزی از غرفه شرکت بیمه سامان در نمایشگاه صنعت مالی

رئیس کل بیمه مرکزی از غرفه شرکت بیمه سامان در چهاردهمین دوره نمایشگاه بین ...

تسهیل در فرآیند صدور ، فروش و ارائه مشاوره در بستر آنلاین از اهداف بیمه سامان در رشته آتش سوزی است

تسهیل در فرآیند صدور ، فروش و ارائه مشاوره در بستر آنلاین از اهداف بیمه سامان در رشته آتش سوزی است

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان، فروش بیمه نامه های خرد مسکونی و ...